AİLE KONSTELASYONU

Aile Konstelasyonundan Kimler Yararlanabilir :
. Açıklanamayan derin üzüntü, utanç, kızgınlık ve suçluluk duygusu
yaşayanlar.
. Dış çevreden gelen tetiklemelerle ortaya çıkabilen düzensiz öfke
patlamaları yaşayanlar.
. Alkol, uyuşturucu ve seks bağımlılığı yaşayanlar.
. Bozucu ve yıkıcı davranışları yapanlar ya da bu davranışlara maruz
kalanlar.
. İlişkilerde yaşanan Başarısızlıkların, Karışıklıkların ve Kargaşaların tarafları
(Aile içinde anne-baba, kardeşler, karı-koca veya çocuklar, aile büyükleri,
kan bağı olan diğer yakınlar)
. Birden fazla evlilikler sonucu olan çocuklar ve iç içe geçmiş ilişkiler.
. Depresyon ve mutsuzluk yaşadığına inananlar.
. İş yaşamındaki sorunlar ve para problemleri.
. Organizasyonlarda, şirketlerde karışıklık, kargaşa yaşayanlar (şirket
sahipleri, yöneticiler, departmanlar, çalışanlar).
. Yaşamının yönünü ve amacını kaybettiğini düşünenler.
. Sağlıkla ilgili sorun yaşayanlar, sebebi bulunamayan ağrılar, tekrarlayan
hastalıklar vb.
. Tekrarlayan kazalar.
. Kişisel göçler veya daha önceki kuşaklarda yaşanan göçler sonucu yeni
kültüre uyum zorluğu yaşayanlar.
. Takıntılı davranış ve düşüncelerle yaşamak durumunda olanlar. (Sık sık yıkanma, sayı sayma gibi)
. Erken çocukluk döneminde, anne-baba-kardeş kaybı yaşayanlar ya da
ayrı kalmak durumunda olanlar.
. Aile sisteminde “kaderi ağır” olarak algılanan bir kişinin ismini taşıyanlar.
. Görünürde her şey son derece olumluyken sahip olduklarının tadını
çıkartamayıp mutsuz olanlar.
. Kadın-erkek ilişkilerinde problem yaşayanlar ve mutsuz olanlar.
WhatsApp