İŞ VE ORGANİZASYON

İş ( Business) / Organizasyon  Konstelasyonu ;  Bir organizasyonu, şirketi  oluşturan kişiler , birlikte bir hiyerarşi içinde birbirleriyle etkileşimde bulunurlar. Aynı şekilde şirketin kurucusuları ve çalışanlar da,  katılımcıların, şirketlerin belirleyici enerjisini oluşturur. Yani şirket yada organizasyon  bireylerden, bireyler de şirket yada organizasyonun genel  enerjisinden etkilenir. Kendi içlerinde ortak bir bilinç oluştururlar. Karmaşık sorunları analiz etmek, kendimizi o düzen içinde anlamak ve sürdürülebilir çözümler bulmak ve gerekli adımları atmayı sağlayacak gücü ve enerjiyi açığa çıkarmak adına uygulanan bir yöntemdir. Farkında olmadığımız , aile sistem dinamiklerimiz ve iş yaşamı dinamiklerimizin iç içe geçtiği durumları görmek, anlamak ve bunları sağlıklı yönde dönüştürmek  adına kişiye katkısı büyüktür.
İş Konstelasyonunda 1.amaç  ; Sistemik algıyı derinleştirmek ve sezgiyi geliştirmek – Liderlik becerisini ve tarzını geliştirmek –Bilmediğimiz becerileri ve yetenekleri geliştirmek – Süreci kolaylaştırmayı ve karar vermeyi hızlandırmayı öğrenmek – Günlük akademik ve şirket çalışmaları için yeni araçlar öğrenmek.
İş konstelasyonunda 2.amaç ; Yeni bir model/paradigma ve yeni bir düşünme biçimine ulaşmak- Problemlere yaklaşım için güven kazanmak ve yeni bir yaklaşım öğrenmek- Takım çalışmasını ve ilişkileri geliştirmek
Bireyler için uygulama alanı :
Şirkette kalmak veya ayrılmak
İş yaşamındaki sorunlar ve para problemleri.
Hakettiğini sandığı ancak alamadığı ücret ile ilgili dinamikler, arkasındaki blokajları fark etmek
Karar vermek
Tek başına veya bir şirkette çalışmak
Yöneticilerle ve iş arkadaşlarıyla ilişkiler
Şirketteki pozisyonunuzu netleştirmek
Kendi yetenek ve  konumu ile ilgili bulunduğu yeri anlamak
Şirkette /iş kurumunda karar verme sürecini netleştirme, yön değiştirme
yetisi kazanma
Kendi fiyatımızı , fiyat algımızı anlama ve belirleme
Çatışmalar
Şirkette iyi bir yer edinmek
Süpervizyon
Amaçları netleştirmek
Özel yaşamla ,iş yaşamı arasında denge kurmak
Şirketler ve organizasyonlar için uygulama alanı :
 Stratejinin tanımlanması
Şirket yapısının tutarlılığı
Şirket evlilikleri / ortaklıkları yada ayrılıp tek devam etme
Paydaşlar arası ilişkiler
Görüşmelere hazırlık
Birleşme veya satın alımdan sonra  uyum  süreci
Proje yönetimi
Marka ve ürün çalışması
Hedef müşteri beklentileri
Aile şirketlerinin dinamikleri
Yeni projeleri test etmek
Yeni bir şirket yaratmak
Operasyonların teşhis edilmesi
Çatışma yönetimi
Takviye ile güçlendirme
Karar verme süreci
Verimliliğin veya değişikliklerin test edilmesi
Danışman veya satıcılar için süpervizyon
Gibi stratejik alanlarda görünmeyen, gizli dinamikleri ortaya koyarak , kişinin,  ciddi bir farkındalıkla içsel bir biliş sağlamasına yardımcı olur.
WhatsApp